fbpx

Nordblast

Vad är sodablästring?

Sodablästring är en process för borttagning av färg och orenheter från ytor som skadas lätt. Utförd på ett rätt sätt har sodablästringen verkligen en mycket liten inverkan på den ursprungliga ytan – bara målarfärg eller smuts tas bort men annars förblir grunden i sitt ursprungliga skick.

Idén bakom sodablästringen är att blåsa en blandning av luft och soda mot objektet med ett tryck av ca 3–10 bar. Sodapartikelns struktur faller sönder då den träffar den hårda ytan. Den energi som frigörs vid sönderfallet avlägsnar färgen eller smutsen. Trots att partiklarna löser upp sig är sodablästring en mycket skonsam metod som inte värmer eller och tänjer plåten alls. Nedbrytningen sker vid en mycket låg temperatur, eftersom sodapartikelns faller sönder vid 50 graders temperatur, som är smältpunkten för soda.

Sodans kemiska namn är natriumvätekarbonat (NaHCO3), och den är ett mycket vattenlösligt vitt pulver. När natriumvätekarbonatet träffar den yta som håller på att blästras, sönderfaller det till natriumkarbonat, koldioxid och vatten. Därför kan soda inte användas igen för blästring, utan det är en engångsvara. Blästringssoda är i stort sett samma ämne som bakpulver som säljs på butikshyllorna, bara kornstorleken är större. Blästringssodan är miljövänlig och dess pH är 8,6, dvs. den är nästan neutral till surhetsgraden.

Hur uppfanns sodablästringen?

År 1985 undrade ingenjörerna i New York City hur man kunde putsa Frihetsgudinnan. Det fanns många saker att fundera över på vägen eftersom man var tvungen att beakta miljön, hur man gör sig av med rengöringsmedlet och hur man skyddar statyn mot slitage. Användning av slitande material var totalt utesluten, eftersom man inte fick skada de mjuka kopparplåtarna. Man var tvungen att skydda vattendraget kring statyn och inget av rengöringsmedel fick rinna ut i havet. Ingenjörerna hittade sodan som ett alternativ Det var ett ämne som inte hade någon negativ inverkan på miljön eller slipande effekt.

Man testade soda på flera olika material och konstaterade att den inte skadade bl.a. aluminium, stål, tegel, sten, glas, glasfiber, koppar, trä eller plast. Soda var inte skadligt för tätningar, lager, ventiler eller radiatorelement. Den kunde användas för rengöring av bilar, växellådor och olika hydrauliska komponenter. Med detta var framgångssagan född och sodans segertåg fortsätter till nya kontinenter.

Hur använder man sodablästring?

Sodablästringen lämpar sig för flera olika ändamål och nästan dagligen hittar man fler intressanta objekt som den passar för.

Dessa är de största grupperna som sodablästring används för:

Bilar och övriga fordon:

Behöver inte tas isär helt och hållet, arbetet framskrider snabbt och skonsamt, soda varken sliter, värmer upp eller tänjer stålplåt. Soda lämnar plåtens ursprungliga passivering intakt, vilket gör att stålplåten inte börjar rosta lätt, även om all målarfärg tas bort. Bryter inte sönder glas, aluminium, glasfiber, krom, plast eller andra känsliga ytor. En kunnig person kan med hjälp av soda avlägsna färgen från en bil lager för lager: först lack, färg, primer, andra primer och sedan kommer ren stålplåt fram. På större maskiner såsom lastbilar, kan man avlägsna beck eller sot eller rengöra oljiga ytor snabbt och skonsamt. Sodablästring är en säker metod för rengöring av tankbilar. Det går att rengöra lager, tätningar, hydraulcylindrar och motorkomponenter.

På tåg kan sodablästring användas för borttagning av färg normalt från de gamla vagnarna eller för klottersanering och spara den ursprungliga färgen. Lämpar sig utmärkt för rengöring av flygplan och flygplansaluminium, eftersom soda inte värmer upp eller tänjer aluminium.

Byggande och restaurering:

Man kan ta bort klotter behändigt från tegel, betong, putsade tegelväggar, sten, metall eller från ytan av ett annat färglager. För sanering av spår och skador efter brand från betong och trä. Putsning av statyer och monument. Borttagning av mögel från träytor och även andra ytor (lågt tryck)

Rengöring av poolkakel och kakelfogar från kalk eller andra föroreningar. Genom att blästra kan man rengöra såväl glasytor som fönsterbågar från målarfärg utan att skada glaset. Att avlägsna bitumen är ett långsamt arbete och torrblästring är nästan det enda sättet att göra det.Soda värmer inte bitumen så att det blir lim, utan lösgör den i motsats till andra metoder.

Borttagning av tuggummi från asfalt och andra hårda ytor (ishallar). Man kan ta bort målade märkningar från trafikleder, till exempel märkning av övergångsställen eller pilar i asfalten. Sanering av klotter från trafikmärken och busshållplatser.

Båtar och fartyg:

Borttagning av giftfärg  från båtbottnar utan att skada båten. Lämpar sig för aluminium-, trä-, glasfiber- och stålbåtar. Man kan ta bort alger från bottnen utan att förstöra färglagret. Kan användas för borttagning av lack från träbåtar. Soda skadar inte tätningar (av gummi eller plast).

Industri:

Soda är ett obrännbart, miljövänligt och kemikaliefritt ämne. Man kan använda soda för rengöring av produktionslinjer inom livsmedelsindustrin. Sker vanligtvis inomhus, dvs. våtblästring rekommenderas. Skölj med vatten efter rengöringen.

Rengöring av olika formar inom industri och rengöring av tekniska produkter inom verkstadsindustrin.