Nordblast

Tillämpningar

Huvudsakligen används sodablästring för borttagning av färger och föroreningar från båtar, bilar och byggnader och, inom industrin, för rengöring av produktionslinjer och komponenter. Nedan finns några tillämpningar och motiveringar varför sodablästring passar dem så bra.

Båtar:

Vi rekommenderar sodablästring för borttagning av gammal påväxthindrande färg.

Fördelar:

  • Snabbhet
  • Enkelt för kunden; man sparar tid och ansträngning
  • Soda är skonsam och och den bryter inte Gelcoat-ytan
  • Metoden lämpar sig för glasfiber-, aluminium-, stål- och träbåtar.

Bilar:

Sodablästring används av rallyentusiaster, billackeringsverkstäder, konservatorer och bilverkstäder.

Sodablästring medför många fördelar för folk som sysslar med bilar.

  • Soda varken värmer upp eller tänjer plåten.
  • Det är enkelt att avlägsna färg och smuts skonsamt även från obekväma ställen.
  • Minimalt behov av maskering.
  • Soda bryter inte glas, plast eller gummi.
  • Tidsbesparing vid slipning.

Fastigheter:

Graffiti och dess borttagning är ett stort problem. Med sodablästring kan man ta bort graffiti från de flesta ställen och arbetet är framgångsrikt även vid frost Med soda kan man ta bort färg runt fönstren utan att skada glaset. För rengöring av stora fasadytor används soda eller andra blästringsmedia, beroende på ytmaterialet och färgens sammansättning.